پسته صادراتی هلیسا

پسته یکی از منابع مغذی و یکی از مهمترین تامین کننده های پتاسیم بدن انسان است و همینطور یک محصول صادراتی بسیار ارزشمند برای ایران. پسته صادراتی هلیسا محصولی بی رقیب ایرانی جهت صادرات به سایر کشورهاست

صادرات پستهپسته صادراتیپسته درجه یکصادرات آجیل

کنسرو رب گوجه فرنگیعدس صادراتی هلیسا