صادرات ایران به عراق

مطالب مرتبط با صادرات ایران به عراق

صادرات به عراق

افزایش صادرات ایران به عراق در ماه های اخیر : صادرات انواع مواد غذایی و دیگر محصولات به عراق رکورد جدیدی در صادرات ایران برجای گذاشت