شور مخلوط صادراتی

شور مخلوط صادراتی هلیسا تهیه شده توسط دستگاه های تمام خودکار و با رعایت بالاترین استانداردهای بین المللی یک محصول خوشمزه و دلپذیر است. صادرات شور هلیسا یه کشورهای مختلف دلیلی بر کیفیت بالای این محصول است.

شور مخلوط صادراتی

شور کلمکلم شورشور هویجشور صادراتیشور مخلوط صادراتیشور هلیساشور هویجهویج شورمحصولات غذایی هلیسا

زیتون شور صادراتیترشی فلفل صادراتی