انواع ترشی صادراتی هلیسا

ترشی مخلوط صادراتی هلیسا ترکیبی از بهترین گیاهان خوراکی دستچین شده و با بالاترین استانداردهای جهانی محصولی لذیذ برای طرفداران و علاقمندان ترشیجات. صادرات گسترده این محصول دلیلی بر کیفیت بالای آن است. هلیسا زینت بخش سفره شماست

انواع ترشی صادراتی هلیساانواع ترشی صادراتی هلیساانواع ترشی صادراتی هلیساانواع ترشی صادراتی هلیسا