لیمو عمانی صادراتی

از لیمو عمانی در بسیار از کشورهای خاورمیانه به عنوان چاشنی استفاده میشود و لیمو عمانی با کیفیت در غذاها حتی میتواند جایگزین آب لیمو باشد. لیمو عمانی صادراتی هلیسا با طعمی عالی امامی انتظارات شما را از یک چاشنی ترش برآورده خواهد کرد !