لوبیا صادراتی هلیسا

لوبیا یک دانه خوراکی و سرشار از پروتئین و کربوهیدات است که به دلیل شکل ظاهری آن در زبان انگلیسی به آن Kidney Beans میگویند. لوبیا صادراتی هلیسا با کیفیت عالی و درجه یک جهت صادارت به کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه.