پسته صادراتی هلیسا

پسته یکی از منابع مغذی و یکی از مهمترین تامین کننده های پتاسیم بدن انسان است و همینطور یک محصول صادراتی بسیار ارزشمند برای ایران. پسته صادراتی هلیسا محصولی بی رقیب ایرانی جهت صادرات به سایر کشورهاست