ترشی فلفل صادراتی

ترشی فلفل یکی دیگر از محصولات غذایی هلیسا است به طور گسترده صادر میشود. ترشی فلفل هلیسا یکی از خوش طعم ترین و لذیذترین ترشی هاست که میتوانید در کناز انواع غذاها و پلو ها سرو نمایید.

ترشی فلفل صادراتیترشی فلفل صادراتیترشی فلفل صادراتی