عدس صادراتی هلیسا

عدس یکی از مهمترین محصولات غذایی جهت تامین پروتئین است و سرشار از آلبومین ، هیدارت کربن چربی ، مواد معدنی و آب و سلولز است. عدس صادراتی هلیسا محصولی مطمئن و با کیفیت برای آنهایی است که به سلامتی خود اهمیت میدهند