شور مخلوط صادراتی

شور مخلوط صادراتی هلیسا تهیه شده توسط دستگاه های تمام خودکار و با رعایت بالاترین استانداردهای بین المللی یک محصول خوشمزه و دلپذیر است. صادرات شور هلیسا یه کشورهای مختلف دلیلی بر کیفیت بالای این محصول است.

شور مخلوط صادراتی